Главная | Контакты
Украинская литература : Библиотека : Биографии : Критика : Энциклопедия : Народное творчество  |
Учебные материалы : Рефераты : Сочинения : Сочинения по украинскому языку : Краткие содержания : Шпаргалка : Статьи  |


Що таке твір? - Ukrlib

Що таке твір?

     Усі твори поділяються на такі види:
    
     І.   Твори на нелітературні теми.
     Серед творів на нелітературні теми найбільш поширені твори про мистецтво і твори на основі особистих спостережень. До творів на нелітературні теми належать розповіді, описи, роздуми.
     Твір-розповідь — це зв'язний текст, усний чи письмовий, у якому послідовно повідомляється про якісь події. Зміст розповіді складається з трьох частин: початок дії, її розвиток і закінчення.
     Твір-опис — це зв'язний текст, який дає словесне зображення основних ознак предмета, явища, особи в усній чи письмовій формі. У творі-описі спочатку висловлюється загальне враження від предмета, а потім характеризуються деталі. Розрізняють описи ділові та художні. У діловому описі суттєві ознаки предмета чи явища передаються у строгій логічній послідовності з використанням лексики ділового стилю мовлення. У художньому описі за допомогою образотворчих засобів (епітетів, метафор, порівнянь) зображуються предмети, явища, події. Він може бути казковим. Обидва описи можуть поєднуватись: в діловому описі припустимі елементи художності і навпаки.
     Твір-роздум — це зв'язний текст, у якому в логічній послідовності передано думки, міркування як доказ чи пояснення чогось, робляться відповідні висновки.
     Основними ознаками такого твору є: 1) наявність провідної ідеї; 2) наявність тез; 3) достатність аргументації; 4) плановість, логічна послідовність розташування матеріалу в роботі.
     Залежно від джерела збирання матеріалу розповіді, описи й роздуми поділяються на твори на матеріалі життєвого досвіду, власних спостережень, навколишнього життя, екскурсій, твори за картинами, кінофільмами тощо. У кожному з цих видів творів певною мірою поєднуються елементи розповіді, опису й роздуму.
     За змістом твори-описи поділяють на описи окремих предметів, тварин, природи, приміщення, зовнішності людини, процесу праці, місцевості, пам'яток історії і культури, а твори-роздуми — на морально-етичні та суспільні теми (у публіцистичному стилі), а також на лінгвістичні теми (у науковому стилі).
    
     II.  Твори на літературні теми різноманітні й мають свою специфіку, пов'язану з художнім твором.
     Це може дути:
     •    твір-переказ;
     •    аналіз окремих епізодів;
     •    індивідуальна, порівняльна, групова характеристика персонажів;
     •    аналіз ідейного змісту;
     •    характеристика одного з компонентів художнього твору, з'ясування творчої майстерності письменника;
     •    зіставлення і порівняння літературних фактів, явищ;
     •    проблематика літературного твору;
     •    аналіз сюжетних ліній у творі;
     •    письмові роботи узагальнюючого характеру;
     •    доповідь;
     •    реферат;
     •    твори-листи, щоденники, вірші, присвяти, художні етюди, короткі оповідання, новели, казки тощо.
     В основі творів на літературні теми лежить глибоке й усвідомлене знання тексту.
    
     III. Твори на так звані «вільні» теми.
     Твори на «вільні» теми вимагають від учня не тільки і не стільки знання конкретного художнього твору, а й вміння проникнути в творчу лабораторію декількох авторів, які порушують ту ж саму тему чи проблему, а також вміння оригінально, по-своєму висвітлити певні події, висловити своє ставлення до них, сформувати власний світогляд, свою життєву позицію. Це один із найскладніших видів творів, бо він націлює учня на аналітичний підхід до осмислення дійсності, літературного явища.
Ukrlibbigmir)net TOP 100   
Страница сгенерирована за 0.026278 сек.